Lygter

Vejledning om syn af køretøjer

 

6. El-anlæg, lygter, reflekser m.v.
6.02 Lygter til belysning

 

 

Det skal bemærkes, at »DOT«-mærket nærlyslygte, (se under pkt.6.02.020
Vejledning om syn af køretøjer

6. El-anlæg, lygter, reflekser m.v.
6.02 Lygter til belysning
Side 178 November 2019
6.02.020 (4)) anses som indrettet med højrerettet, asymmetrisk nærlys,
hvis kernestrålerne rammer skærmen i lygteindstillingsapparatet et stykke
til højre for midten, og selvom lysbiledet viser en mindre tydelig lys/-
mørkegrænse og en mindre stigning til højre for midten end en e-/E-godkendt
nærlyslygtes.
Før i01.05.77: Nærlyslygte kan være indrettet til symmetrisk nærlys.


Før 01.04.74: Nærlyslygte – bortset fra lygte med dobbelttrådshalogenlampe
– kan være indrettet som højre dip
lygte (strålebundtet rettet nedad til højre).

 

6. El-anlæg, lygter, reflekser m.v.
6.04 Lygter til signalgivning

 

6.04.002 Retningsviserblinklygter (forblinklygter, bagblinklygter og sideblinklygter)
e- eller E-godkendt forblinklygte, bagblinklygte og sideblinklygte er funktionsmærket
henholdsvis »1«, »2« og »5« eller »6«.
(1) Retningsviserblinklygte:
a) Skal afgive lys af gul farve.
Lyset må ikke kunne forveksles med rødt eller gulligt lys.
Gule 21 W lamper kan godkendes i henhold til UNECE-regulativ 37.
Før 01.01.71: På andet køretøj end bil, påhængs-/sættevogn til bil og
campingvogn kan fremadrettet blinklygte afgive lys af
hvid, gullig eller gul farve og bagudrettet blinklygte lys af
rød eller gul farve.
Før 01.01.66: Fremadrettet blinklygte kan afgive lys af hvid, gullig eller
gul farve og bagudrettet blinklygte lys af rød eller gul farve.


Veteranbil: Fremadrettede blinklygte kan alternativt afgive lys af hvid
farve og/eller den bagudrettede blinklygte kan afgive lys af
rød farve, såfremt bilmodellen originalt kunne fås med denne
farve lygter, og de monterede lygter svarer til de originale